Αλουμίνια Σπυράκης Ηλίας
 
Ιωνίας 82Α
18450 Νίκαια - Πειραιάς
 
Τηλέφωνο: +302104920848
 
Κινητό τηλέφωνο: +306937443722
 
 
 
 
 

Τα έργα μας